Udover Døvefondens midler, administrerer Døvefonden også to andre fonde: Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond og Direktør Alfred Jacobsens Fond. Du kan læse mere om disse fonde på denne side og betingelserne for at opnå støtte.

Døvefonden
Man kan ansøge Døvefonden om støtte til følgende

 • døves konference- og uddannelsesaktiviteter, fortrinsvist i udlandet
 • projekter der går nye veje for at skabe bedre forhold for døve
 • forskning i dansk tegnsprog

Døvefonden støtter normalt ikke

 • generel økonomisk støtte til private
 • generel driftsstøtte til organisationer
 • anskaffelse af computere og tekniske hjælpemidler
 • formål/ydelser, som normalt dækkes af Lov om social service (anskaffelse af indbo, hjælpemidler o.l.) eller andre love (såsom tolkebistand)
 • tegnsprogstolkning af møder, sammenkomster og arrangementer
 • medicinsk forskning omkring høretab
 • kommercielle produkter / projekter
Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond
Anna og Grethe Ringgård Petersens fond kan støtte ansøgninger, som er:

 • til gunst for døve i Aarhus kommune, eller
 • særlige initiativer for døve i Aarhus kommune, fortrinsvis efter ansøgning fra Aarhus Døveforening

Derudover gælder Døvefondens liste for støtteværdige og ikke-støtteværdige aktiviteter/projekter.

Direktør Alfred Jacobsens Fond
Man kan ansøge Direktør Alfred Jacobsens Fond om støtte til

 • Forskning og udvikling af døves tegnsprog

Ansøgningsfrister

Der er følgende kommende ansøgningsfrister for alle tre fonde:

 • 1. september 2020
 • 15. november 2020
 • 1. marts 2021
 • 1. juni 2021

Ansøgningerne sendes med e-mail til kb@ddl.dk eller med post til:
Døvefonden
Brohusgade 17, 4
2200 København N

Benyt gerne denne formular til at sende ansøgninger, som indeholder personfølsomme oplysninger. Vælg “Kasper Bergmann” som modtager i formularen.

Generelt kan man forvente et svar ca. 4-5 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Opmærksomheden henledes på, at Døvefonden har begrænsede midler til rådighed i 2020.

p

Gode råd til ansøgningen

 • Ansøgninger som fremmer døvesamfundet som helhed og døves ligestilling bliver prioriteret højt
 • Formålet med aktiviteten/projektet og hvad man vil opnå med den/det skal være klart beskrevet
 • Et detaljeret budget med alle udgiftsposter skal vedlægges
 • Indgår der aktiviteter med et socialt element, forventes der en vis deltagerbetaling. Denne skal fremgå af budgettet (antal personer x pris)

Privatlivspolitik

Døvefonden administreres af Danske Døves Landsforbund (DDL), hvorfor der henvises til DDL’s privatlivspolitik.