”Døvefonden støtter hvert år DDL’s arbejde med et betydeligt beløb. Uden Døvefonden havde vi ikke de samme muligheder for at arbejde for døvesagen.

Døvefonden har en stor del af æren for, at det er lykkedes os at forbedre døves vilkår på så mange områder: tolkebistand, tolkede nyheder på tv, varsling via sms og anerkendelse af vores sprog, dansk tegnsprog – for nu blot at nævne nogle få områder.

Der er fortsat brug for din støtte til Døvefonden, så vi kan fortsætte vores arbejde for alle døve i Danmark.”

Lars Knudsen, DDL’s landsformand

”Støtten fra Døvefonden gjorde det muligt for mig at læse et år på Gallaudet University i USA. Gallaudet er det eneste universitet i verden, hvor alt er tilrettelagt på døves præmisser, og hvor al undervisning foregår på tegnsprog. På Gallaudet tog jeg flere kurser i psykologi, og nu læser jeg psykologi på København Universitet.

Uden Døvefonden ville jeg ikke have haft denne mulighed for at tage en del af min uddannelse i udlandet. Døvefonden er med sin støtte med til at give os døve samme muligheder som andre unge.”

Klara Danø, 24 år, psykologistuderende på KU

”Døvefondens støtte har givet mig en verden gennem mine oplevelser i Namibia. Før i tiden var tanken om at rejse på egen hånd lidt skræmmende.

Efter rejsen har jeg fået meget mere tro på mig selv, og det er takket være netop den rejse, som jeg fik støtte til fra Døvefonden, at jeg nu vover springet og gerne vil tage et år på UC Davis – University of California, USA.”

Julie Fabricius Faustrup, 25 år, husdyrvidenskabsstuderende

Fondsbestyrelse

Døvefondens bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Georg Artmann (formand)
  • Lars Knudsen
  • Anne Ryberg Vikkelsø
  • Mathias Trudsøe Trock

Kontakt

Alle henvendelser bedes ske til:
Fondsadministrator Kasper Bergmann
Brohusgade 17, 4
2200 København N
kb@ddl.dk

Benyt gerne denne formular til at sende ansøgninger, som indeholder personfølsomme oplysninger. Vælg “Kasper Bergmann” som modtager i formularen.