Søg Døvefonden

Udover at uddele fra Døvefondens egne midler, administrerer Døvefonden også to andre underfonde: Anna og Grethe Ringgaard Pedersens Fond og Direktør Alfred Jacobsens Fond. Ønsker du at vide mere eller har du tvivlspørgsmål, er du velkommen til at kontakte Døvefondens administrator.

Døvefonden

Man kan ansøge Døvefonden om støtte til følgende:

 • døves konference- og uddannelsesaktiviteter, fortrinsvist i udlandet
 • projekter der går nye veje for at skabe bedre forhold for døve
 • forskning i dansk tegnsprog

Døvefonden støtter normalt ikke:

 • generel økonomisk støtte til private
 • generel driftsstøtte til organisationer
 • anskaffelse af computere og tekniske hjælpemidler
 • formål/ydelser, som normalt dækkes af Lov om social service (anskaffelse af indbo, hjælpemidler o.l.) eller andre love (såsom tolkebistand)
 • tegnsprogstolkning af møder, sammenkomster og arrangementer
 • medicinsk forskning omkring høretab
 • kommercielle produkter / projekter

Anna og Grethe Ringgaard Pedersens Fond

Søstrene Anna Ringgard Pedersen og Esther Ringgaard Pedersen, som døde sidst i 2011, havde testamenteret deres bo til henholdsvis døve og blinde i Aarhus. Årsagen til, at søstrene valgte at testamentere en del af deres bo til døvesagen er, at de havde en kusine, der havde en døv søn. Det var dennes oplevelser, som fik søstrene til at interessere sig for døves vilkår. Han trodsede de barrierer, som hans døvhed gav ham i en tid, hvor der bl.a. ikke var tegnsprogstolk, og fik gennemført sin uddannelse som teknisk designer.

Takket være søstrenes arv har Aarhus Døveforening fået sit eget lokale og mulighed for at ansætte en aktivitetsmedarbejder, der skal styrke døvesamfundets sammenhold i Aarhus.

Man kan søge hos Anna og Grethe Ringgaard Pedersens Fond, som kan støtte aktiviteter og projekter, der er:

 • til gunst for døve i Aarhus kommune, eller
 • særlige initiativer for døve i Aarhus kommune, fortrinsvis efter ansøgning fra Aarhus Døveforening

Derudover gælder Døvefondens kriterier for støtteværdige og ikke-støtteværdige aktiviteter/projekter.

Direktør Alfred Jacobsens Fond

Som ung rejste Alfred Jacobsen, som så mange andre danske lykkeriddere, til USA. Takket være sin gode forretningssans havde han medvind. I 1916 startede han en bemærkelsesværdig karriere i oliebranchen, der kulminerede i 1929, hvor han som bare 42-årig blev direktør for et stort britisk-amerikansk olieselskab. Han blev på posten indtil sin død den 18. december 1967. Alfred Jacobsen bibeholdt gennem hele sit liv et nært forhold til Danmark og modtog i 1952 ridderkorset af den danske konge. Han valgte at testamentere størstedelen af sit bo, godt 50 millioner danske kroner, til almennyttige formål i USA og i Danmark. Døvefonden blev i 1973 tildelt 400.000 dollars, hvad der svarer til ca. 12 mio. danske kroner i nutidens penge. De penge er gået til at oprette Døves Center for Total Kommunikation (KC) og Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Man kan ansøge Direktør Alfred Jacobsens Fond om støtte til:

 • Forskning og udvikling af døves tegnsprog

Ansøgningsfrister

Der er følgende kommende frister for alle ansøgninger:

 • 21. marts 2024
 • 19. august 2024
 • 12. november 2024

Ansøgningerne sendes via sikker mail her. (NB. Vælg Døvefonden som modtager.)

Du kan også sende din ansøgning med post til:
Døvefonden
Brohusgade 17, 4
2200 København N

Generelt kan man forvente et svar ca. 4-5 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Opmærksomheden henledes på, at Døvefonden desværre har begrænsede midler til rådighed i 2024.

p

Gode råd til ansøgningen

 • Ansøgninger som fremmer døvesamfundet som helhed og døves ligestilling bliver prioriteret højt
 • Formålet med aktiviteten/projektet og hvad man vil opnå med den/det skal være klart beskrevet
 • Et detaljeret budget med alle udgiftsposter skal vedlægges
 • Indgår der aktiviteter med et socialt element, forventes der en vis deltagerbetaling. Denne skal fremgå af budgettet (antal personer x beløb)

Privatlivspolitik

Døvefonden administreres af Danske Døves Landsforbund (DDL), hvorfor der henvises til DDL’s privatlivspolitik.