Med en arv kan du give døve værdi i Danmark

4.000 døve i Danmark har dansk tegnsprog som modersmål. De har begrænsede muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre på grund af manglende tilgængelighed. Døvefonden sikrer døve bedre livskvalitet. Vi baner bl.a. vejen for uddannelsesrejser og internationale oplevelser, så døve møder andre som dem selv og bliver en del af et stort tegnsprogsfællesskab. På den måde bliver døve mindre isolerede.

Sammen med Danske Døves Landsforbund (DDL) har vi nået mange gode resultater, men der er også brug for vores arbejde i fremtiden.

Døvefonden modtager intet tilskud fra det offentlige og er derfor helt afhængig af økonomisk støtte fra privatpersoner.

Ved at betænke Døvefonden kan du hjælpe os med at give døve i alle aldre en bedre hverdag og sikre døves ret til at leve som ligeværdige mennesker – også i fremtiden. Det, som du giver til Døvefonden, kan få stor betydning for mange menneskers liv fremover.

Du kan betænke Døvefonden i dit testamente, uden at din familie eller pårørende får mindre arv. Det skyldes, at velgørende organisationer er fritaget for arveafgift. En advokat kan hjælpe dig med at oprette et testamente – og vi giver et tilskud på op til 5.000 kr. til at dække advokatsalæret.

Vi er meget taknemmelige for ethvert bidrag, vi modtager. Uden den støtte kunne vi ikke arbejde for døvesagen.

På tegnsprog

Er du døv og vil gerne testamentere til Døvefonden? Du kan få oplysninger om at testamentere på dansk tegnsprog.

Folder om arv og testamente

Døvefonden har udgivet en folder om arv og testamente. Du kan hente folderen her og få den vist.

Hvordan gør du?

1. Vi hjælper med at kontakte en advokat,

Du er velkommen til at kontakte Danske Døves Landsforbunds sekretariat, hvis du ønsker at vi hjælper dig med at kontakte en advokat.

Som tegnsprogsbruger kan du få tolk til mødet med advokaten via Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM. Vi hjælper dig også gerne med tolkebestillingen.

2. Du laver selv dit testamente,

Døvefonden har indgået et samarbejde med Legal Desk (www.legaldesk.dk), som vil oprette gratis simple testamenter eller et legat for dig, som støtter, hvori du kan testere penge til vores arbejde. Du kan bruge Legal Desks formular uanset, om du allerede har et testamente eller ej. Dette legat er helt gratis for dig, som støtter, og du vælger selv, om du vil underskrive legatet foran notar eller foran vitterlighedsvidner. Du kan oprette dit legat til Døvefonden gratis hos Legal Desk her.

eller 3. Du kontakter selv din advokat

Du får lavet et testamente hos din advokat, hvor du betænker Døvefonden med en arv eller et legat. Vi giver et tilskud på på op til 5.000 kr. til advokatsalæret.

Det er muligt at skænke penge til Døvefonden, uden at dine andre arvinger får mindre

Familie og andre personer, undtaget ægtefæller, skal ifølge arveloven betale mellem 15 og 36,25 % i boafgift til staten, når de arver formuer over en vis størrelse. Ved at testamentere penge til Døvefonden kan du tilgodese os, uden at din familie får mindre i arv.

Du kan beslutte, at Døvefonden skal modtage en del af arven på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager altså tilsvarende mindre i arv, men da Døvefonden betaler deres del af arveafgiften, kan de få ligeså meget udbetalt, som hvis Døvefonden ikke var arving.

Arvens størrelse har indflydelse på, hvordan regnestykket ser ud, men det kan en advokat rådgive grundigt om. Diagrammerne nedenfor er et eksempel på en arv på 1 million kroner til en nevø.