Om Døvefonden

Døvefonden blev stiftet den 16. december 1957 med overskuddet fra Landslotteriet det år. Formålet med fonden var at bryde døves isolation i det danske samfund. Det er et formål, som er videreført i de nuværende vedtægter i form af en fast, årlig støtte til det interessepolitiske arbejde, som i dag udføres af Danske Døves Landsforbund.

Ud over det har Døvefonden støttet en lang række initiativer, der enten skal fremme bevaringen eller en opblomstring / udbredelse af døvekultur:

 • Døvefilm
 • Ordbog over Dansk Tegnsprog
 • Forgængeren til tegnsprogstolkeuddannelsen (KC)
 • Døves Højskole, Castberggård
 • Plejehjemmet Ulleruphus
 • Opførelsen af Center for Døve
 • Renoveringen af Døveforeningen af 1866’s historiske ejendom på Brohusgade 17 i København

Døvefonden står også for uddelingen af Castbergprisen, der gives til personer, der har været med til at fremme døvesagen i samfundet.

kroner, Døvefonden har uddelt siden 2010

døve, Døvefonden har givet individuel støtte til siden 2010

organisationer/projekter, Døvefonden har givet støtte til siden 2010

Fondsbestyrelse

Døvefondens bestyrelse udpeges af Danske Døves Landsforbunds hovedbestyrelse for 4 år ad gangen. Bestyrelsen består p.t. af følgende medlemmer:

 • Georg Artmann (formand)
 • Lars Knudsen
 • Anne Ryberg Vikkelsø
 • Mathias Trudsøe Trock

Kontakt

Alle henvendelser bedes ske til:
Fondsadministrator Lisa Vogel
Brohusgade 17, 4
2200 København N
doevefonden@ddl.dk

Benyt gerne denne formular til at sende ansøgninger, som indeholder person og/eller personfølsomme oplysninger. Vælg “Døvefonden” som modtager i formularen.