Døvefonden støtter sunde tegnsprogsmiljøer for ældre

De fleste ældre gør sig overvejelser omkring, hvor de ønsker at bosætte sig den dag, de ikke længere har mulighed for at blive i eget hjem. Det samme gælder ældre døve – men for dem har det ikke været mange valgmuligheder, da der findes ganske få tegnsprogede plejemiljøer i hele Danmark. Derfor støtter Døvefonden op om Danske Døves Landsforbund kamp om at sikre ældre døve sunde tegnsprogsmiljøer på plejehjem.
Efter to års kontinuerlig dialog med Københavns Kommune blev der i begyndelsen af 2019 afgjort, at Kastanjehusene på Nørrebro skulle øremærke 10 pladser til ældre døve – og at personalet skulle modtage tegnsprogskurser. Siden er det gået rigtig stærkt. Knap 7 pladser er blevet besat, og der er tilknyttet to døve fastansatte medarbejdere med SOSU-baggrund. Der er endvidere blevet sådan, at der hver tirsdag eftermiddag kommer døve udefra og fortæller gode historier på dansk tegnsprog, som skal sprede glæde blandt beboerne.

Døvefonden støtter døves lokalsamfund

Ved hjælp af et fast årligt tilskud fra Døvefonden har Danske Døves Landsforbund kunnet støtte sine medlemsforeninger i deres kamp for at få et sted at være sammen i lokalsamfundet. Aarhus Døveforening er for første gang med i budgetaftalen fra Aarhus Kommune for de næste tre år. Det betyder et kontant tilskud på 200.000 kr. om året til at drive egne lokaler til aktiviteter for døve.
Døve er en sproglig minoritetsgruppe, der oplever sproglige barrierer i hverdagen, som ofte medfører ensomhed og isolation, og derfor er det vigtigt for dem at have et sted, de kan samles – lokalt. At have trygge rammer og vished om, at de har et lokalt sted, hvor de kan mødes med andre døve. Det gør dem del af det store fællesskab. Aarhus Døveforenings projektleder, Malene Melander, der har været med til at få Aarhus Døveforening med på budgetaftalen, fortæller:
”Det at være døv og tale tegnsprog skiller en ud. Det bliver hurtigt en hverdag, hvor vi møder udfordringer i det kommunikative, som tager meget af vores energi – og vi derfor ser døve, der isolerer sig og bliver meget ensomme i eget hjem. Det vender forhåbentlig nu med vores egne lokaler, hvor dansk tegnsprog og døvekultur bliver omdrejningspunktet.”

Døvefonden støtter uddannelsesrejser i udlandet

Klara på 29 år er færdiguddannet cand.psych. og døv. Hun er selvstændig psykolog, og sigter efter at være psykolog for døve. For at kunne føle sig rustet til at tage en uddannelse som psykolog valgte Klara at tage en del af sin uddannelse i udlandet – på Gallaudet University i USA. Gallaudet University, der ligger i Washington DC, er det eneste universitet for døve i hele verden. Opholdet gav hende troen på, at døve sagtens kunne blive det, de ville – også psykolog:
”Døve har i dag så få muligheder for at få hjælp, vejledning og en god snak med en psykolog på deres eget sprog – dansk tegnsprog. Det vil jeg gerne være med til at lave om på. For der kan sagtens være døve psykologer, ligesom der også kan være døve, der har brug for at tale med en udenforstående om deres kriser.”