På tegnsprog

Hele denne side er oversat til dansk tegnsprog. Tryk på knappen for at vise videoerne med oversættelserne.
På dansk tegnsprog

Forord

Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. Det giver dig mulighed for selv at bestemme, og det er også din bedste garanti for, at der ikke opstår misforståelser om, hvordan din arv skal fordeles.

Arveloven blev ændret i 2008, så den giver dig bedre mulighed for selv at bestemme over din arv. Det kræver dog, at du opretter et testamente, hvis du vil udnytte mulighederne.

Denne side gennemgår dele af arveloven samt redegør for, hvordan du kan støtte Døvefonden og døvesagen.

Vi håber, at den giver svar på nogle af de spørgsmål, som mange stiller sig selv, når de overvejer at oprette et testamente.

Med et testamente kan du selv bestemme

Det er en god idé at oprette et testamente, uanset om du har familie eller ej. Med et testamente sikrer du dig mod misforståelser, og du bestemmer selv, hvordan arven skal fordeles.

Når du opretter testamente tænker du naturligvis først og fremmest på dine nærmeste. Men måske har du og dine arvinger overskud til også at tænke på andre.

Hvis du opretter et testamente har du mulighed for at give penge til en organisation eller forening, som du ønsker at støtte.

Hvis du giver en del af din arv til Døvefonden, er du med til at hjælpe fremtidens døve til et bedre liv.

”Støtten fra Døvefonden gjorde det muligt for mig at læse et år på Gallaudet University i USA. Gallaudet er det eneste universitet i verden, hvor alt er tilrettelagt på døves præmisser, og hvor al undervisning foregår på tegnsprog. På Gallaudet tog jeg flere kurser i psykologi, og nu læser jeg psykologi på København Universitet.

Uden Døvefonden ville jeg ikke have haft denne mulighed for at tage en del af min uddannelse i udlandet. Døvefonden er med sin støtte med til at give os døve samme muligheder som andre unge.”

Klara Danø

psykologistuderende på KU, 24 år

Hvad sker der, hvis du ikke opretter testamente?

Hvis du ikke opretter testamente, fordeles dine efterladte værdier efter arveloven.

Arveloven inddeler dine slægtninge i tre arveklasser. Har du ingen slægtninge i første arveklasse, går arven videre til anden og derefter til tredje arveklasse.

Har du ingen arvinger efter loven, overgår arven til staten, hvis der ikke er noget testamente. I 2011 efterlod afdøde danskere, som ikke havde oprettet testamente, 70 mio. kr. til statskassen.

En partner, som du har levet papirløst sammen med, er ikke arveberettiget efter loven. Ønsker I at sikre hinanden, kræver det, at I opretter et testamente. Det samme gælder, hvis I ønsker at ligestille eventuelle fælles og sammenbragte børn.

Første arveklasse kaldes også for tvangsarvinger, fordi de skal arve en del af din formue.

Arveloven blev ændret 1. januar 2008 således at tvangsarven blev nedsat til 25 %. Dine tvangsarvinger skal altså kun arve 1/4 af din formue, og du kan selv frit disponere over resten, hvis du opretter et testamente.

De tre arveklasser

Første arveklasse

 • Børn, adoptivbørn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger)
 • Ægtefælle eller registreret partner

Anden arveklasse

 • Forældre
 • Søskende
 • Nevøer og niecer (samt deres livsarvinger)

Tredje arveklasse

 • Bedsteforældre
 • Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre

“Døvefonden støtter hvert år DDL’s arbejde med et betydeligt beløb. Uden Døvefonden havde vi ikke de samme muligheder for at arbejde for døvesagen.

Døvefonden har en stor del af æren for, at det er lykkedes os at forbedre døves vilkår på så mange områder: tolkebistand, tolkede nyheder på tv, varsling via sms og anerkendelse af vores sprog, dansk tegnsprog – for nu blot at nævne nogle få områder.

Der er fortsat brug for din støtte til Døvefonden, så vi kan fortsætte vores arbejde for alle døve i Danmark.”

Janne Boye Niemelä

DDL's landsformand

Vi hjælper gerne

Du er velkommen til at kontakte Danske Døves Landsforbunds sekretariat, hvis du ønsker, at vi hjælper dig med at kontakte en advokat.

Som tegnsprogsbruger kan du få tolk til mødet med advokaten via Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM. Vi hjælper dig også gerne med tolkebestillingen.

Døvefonden støtter

 • døves konference- og uddannelsesaktiviteter
 • projekter der går nye veje for at skabe bedre forhold for døve
 • forskning i dansk tegnsprog
 • Danske Døves Landsforbunds arbejde

Hvorfor støtte Døvefonden med en del af din arv?

Ved at betænke Døvefonden kan du hjælpe os med at give døve i alle aldre en bedre hverdag og sikre døves ret til at leve som ligeværdige mennesker – også i fremtiden. Det, som du giver til Døvefonden, kan få stor betydning for mange menneskers liv fremover.

Sammen med Danske Døves Landsforbund (DDL) har vi nået mange gode resultater, men der er også brug for vores arbejde i fremtiden.

Døvefonden modtager intet tilskud fra det offentlige og er derfor helt afhængig af økonomisk støtte fra privatpersoner.

Vi er meget taknemmelige for ethvert bidrag, vi modtager: Uden den støtte kunne vi ikke arbejde for døvesagen.

”Døvefondens støtte har givet mig en verden gennem mine oplevelser i Namibia. Før i tiden var tanken om at rejse på egen hånd lidt skræmmende.

Efter rejsen har jeg fået meget mere tro på mig selv, og det er takket være netop den rejse, som jeg fik støtte til fra Døvefonden, at jeg nu vover springet og gerne vil tage et år på UC Davis – University of California, USA.”

Julie Fabricius Faustrup

husdyrvidenskabsstuderende, 25 år

Hvordan gør du?

Når du opretter et testamente, vælger du selv, om Døvefonden skal være arving til et bestemt beløb, en procentdel af arven eller hele din formue. Du kan altså sagtens fordele din arv mellem både din familie og Døvefonden.

Døvefonden er fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at hele det beløb, du testamenterer til os, går ubeskåret til vores arbejde.

Døvefonden har indgået et samarbejde med Legal Desk (www.legaldesk.dk), som vil oprette gratis simple testamenter eller et legat for dig, som støtter, hvori du kan testere penge til vores arbejde. Du kan bruge Legal Desks formular uanset, om du allerede har et testamente eller ej. Dette legat er helt gratis for dig, som støtter, og du vælger selv, om du vil underskrive legatet foran notar eller foran vitterlighedsvidner. Du kan oprette dit legat til Døvefonden gratis hos Legal Desk her.

Fem gode grunde til at oprette et testamente

 1. Du kan selv bestemme, hvem der skal arve dig (i tilfælde af at du har tvangsarvinger, kan du selv bestemme over 75 % af din formue)
 2. Du sikrer dig mod misforståelser mellem dine arvinger
 3. Du har mulighed for at tilgodese andre end din nære familie
 4. Du har mulighed for at skænke en del af din arv til et velgørende formål (som f.eks. Døvefonden)
 5. Det giver afklaring og ro at få lavet et testamente

Det er muligt at skænke penge til Døvefonden, uden at dine andre arvinger får mindre

Familie og andre personer, undtaget ægtefæller, skal ifølge arveloven betale mellem 15 og 36,25 % i boafgift til staten, når de arver formuer over en vis størrelse. Ved at testamentere penge til Døvefonden kan du tilgodese os, uden at din familie får mindre i arv.

Du kan beslutte, at Døvefonden skal modtage en del af arven på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager altså tilsvarende mindre i arv, men da Døvefonden betaler deres del af arveafgiften, kan de få ligeså meget udbetalt, som hvis Døvefonden ikke var arving.

Arvens størrelse har indflydelse på, hvordan regnestykket ser ud, men det kan en advokat rådgive grundigt om. Regnestykket på næste side er blot et eksempel.

Nettobeholdning: 1.000.000 kr.

En nevø er i testamentet indsat som universalarving, hvorefter nevøen arver 1.000.000 kr.

Boafgift: 1.000.000 – 272.900 (bundfradrag i 2015) = 727.100 x 15 % = 109.065 kr.
Tillægsboafgift: 1.000.000 – 109.065 = 890.935 x 25 % = 222.734 kr.
Afgift i alt 331.799 kr.

Nettoarv til nevøen 668.201 kr.

Hvis du i stedet bestemmer, at nevøen skal arve 668.201 kr. ”fri for afgift”, og Døvefonden skal være universalarving til resten, bliver
resultatet følgende:

Nettoarv til nevø fri for afgift 668.201 kr.
Boafgift: 668.201 – 272.900 (bundfradrag i 2015) = 395.301 x 15 % = 59.295 kr.
Tillægsboafgift: 668.201 – 59.295 = 608.906 x 25 % = 152.227 kr.
Afgift i alt = 211.522 kr.

Bobeholdningen var 1.000.000 kr.
Med fradrag af nevøens nettoarv – 668.201 kr.
Samt fradrag af afgift – 211.522 kr.
Nettoarv til Døvefonden – uden afgift 120.277 kr.